Folia stretch

folia stretchFolia stretch, rozciągliwa folia w rolach dystrybuowana przez firmę MZ Serwis.  Według naszego rankingu, jest ona numerem 1 wśród dystrybutorów; posiadając najkorzystniejsze przełożenie ceny do jakości. Dostawca – firma MZ Serwis ( zakładka KONTAKT ), posiada pełną gamę środków czystości.

Folę stretch w Polsce oferują producenci jak i hurtownicy. Ta druga grupa oferuje kompleksowe zaopatrzenie odbiorcy również w środki czystości jak i artykuły biurowe.

 

Historia powstania produktu

Folia stretch to powszechnie stosowana nazwa rozciągliwej folii polietylenowej (PE). Polietylen po raz pierwszy zsyntetyzował niemiecki chemik Hans von Pechman w 1898 r., a kolejne badania i odkrycia E. Fawcetta i R. Gibsona w 1933 r. , R. Banksa i J. Hogana w 1951 r., K. Zieglera, w 1976 r. Waltera Kminsky’ego i H. Sinn’a praktycznie przyczyniły się do opracowania m.in. metody wytwarzania folii polietanowych. Dowiedziono, że procesy Zieglera i metalocenowy są bardzo elastyczne przy kopolimeryzacji etylenu z innymi alkenami. Stały się one bazą dla żywic etylenowych różnego rodzaju, w tym VLDPE, LLDPE i MDPE.folia stretch
Polietylen jest uniwersalnym, woskowatym, przezroczystym materiałem o wysokiej termoplastyczności, dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie przy wytwarzaniu różnego typu folii. Folie wytwarzane z polietylenu charakteryzują się niską przepuszczalnością pary wodnej, wysoką elastycznością oraz odpornością na działanie roztworów kwasów, zasad, soli i niskich temperatur. Z kolei tracą swoje właściwości pod wpływem promieniowania UV, są nieodporne na działanie wysokich temperatur, węglowodorów i ich chloropochodnych, łatwo przepuszczają pary substancji organicznych. Materiał ten jeżeli jest dobrze sortowany i czysty łatwo poddaje się recyklingowi, a jego spalanie daje znacznie wyższą kaloryczność od węgla kamiennego, nie podlega biodegradacji. Folia stretch na rynku stanowi około 70 % produkcji folii polietylenowych.
Folie stretch produkowane są z LLDPE. LLDPE (linear low density PE) to niskociśnieniowy liniowy PE o niskiej gęstości (krótkie, nie rozgałęzione łańcuchy powstają w wyniku kopolimeryzacji etenu z alkenami o dłuższych łańcuchach), o gęstości : 0,915-0,935 g/cm³.
LLDPE dzielimy w zależności od długości łańcuchów węglowych na: buten (C4), heksen (C6), okten (C8). Pierwsze dwa możemy otrzymać zarówno w wyniku krakingu ropy naftowej, jak i fazy gazowej, C8 zaś jedynie z ropy. C4 to granulat bazowy do produkcji folii standardowych, czyli ręcznych i maszynowych o rozciągliwości wstępnej do 150%. C6 to kluczowy granulat do produkcji folii maszynowych typu power o rozciągliwości wstępnej do 250%, zaś C8 tzw. super power o rozciągliwości wstępnej do 300%. Granulaty C6 i C8 są znacznie droższe od C4, co przekłada się na różnice w cenach folii standard, power i super power.
Folie stretch mogą być produkowane według technologii rozdmuchowej (blown) oraz wylewanej (cast). Technologia cast zapewnia znacznie większą wydajność, dzięki czemu stała się dominującą w przypadku produkcji folii do owijania palet. Wytwarzana w ten sposób folia orientowana jest jedynie w kierunku wzdłużnym.
Technologia blown pozwala na produkowanie folii orientowanych w dwu kierunkach (wzdłuż i wszerz), bardzo odpornych na przebicie, o niezwykle wysokich właściwościach klejących.
Obie technologie pozwalają na produkcję folii wielowarstwowych.
Zwiększanie ilości warstw pozwala na produkcję coraz lepszych folii z prostszych i zarazem tańszych materiałów (C4). Odkrycie metalocenów (mLLDPE) pozwoliło na zwiększenie ilości tańszego C4 w głównych, środkowych warstwach folii, przy jednoczesnej redukcji grubości folii.1
Folia stretch charakteryzuje się wysoką odpornością na dziurawienie i rozerwanie, wysoką przejrzystością, rozciągliwością do 450%, bezszmerowym owijaniem i rozwijaniem..

 

 

 

folią stretch